full screen background image
اینها كلش واس ماست - فردانما - دکتر مهدی کنعانی - شرکت های مادر متنوع و هولدینگ ها

اینها “كلش واس ماست”؟

2630 بار دیده شده

سه دلیلی كه در این تحلیل می خوانیم، بخشی از واقعیت و نه تمام آن است. آنچه كه جا مانده، به نقش شركت های كوچك و متوسط در زیر پوست نوآوری هایی است كه به نام شركت های مادر  عظیم و چند رشته ای به بازار عرضه می شوند. برند قدرتمند و شبكه توزیع شركت های مادر چند رشته ای، باعث شده است تا بسیاری از نوآوری های شركت های كوچك را بخرند (و حتی بعضا كل شركت را بخرند) با این حال روند رونمایی و عرضه عمومی این فناوری ها بیشتر توسط “شرکت‌های مادر متنوع” خواهد بود، جایی كه حتی كوچكترها هم ترجیح می دهند نوآوری های خود را با بنگاه های عظیم شریك شوند و نوآوری ها با اعتبار تجاری برند، شبكه گسترده عرضه و تجربیات و یادگیری های پیشین شركت های مادر به بازار عرضه شود. چنین نمودهایی نباید ما را از آنچه در پوسته زیرین در جریان است باز بدارد و روندها به سمت “نوآوری های شبكه ای” و “نوآوری باز” را فراموش كنیم.
هنری چسبرو در كتاب وزین “نوآوری باز” چهار عامل را پیشران توسعه نوآوری باز (یا نزول نوآوری بسته) می داند.شركت های مادر و نوآوری باز- دکتر مهدی کنعانی - شرکت های مادر متنوع
۱٫ افزایش دسترسی به نیروی كار دانش و ماهر و جابه جایی بیشتر آنها
۲٫ گسترش بازار سرمایه گذاری خطر پذیر (Venture Capitalists)
۳٫ تعدد گزینه های بیرونی برای ایده های روی قفسه مانده
۴٫ توان فزاینده تامین كنندگان بیرونی و امكان برون سپاری
در میان این عوامل وجود سرمایه گذاران خطرپذیر باعث رشد درصد نوآوری در كسب و كارهای كوچك ونوپا شده است، آنها مانند باغبانی نهال های كوچك را “داشت” می كنند تا در موقع مناسب “برداشتی” چند برابر داشته باشند، چنین سرمایه گذاری هایی، به شرط انتخاب هوشمندانه ایده و تیم، بسیار به صرفه تر از سرمایه گذاری روی شركت های بزرگ (درختان عظیم) است كه رشد اصلی خود را كرده اند. در چنین فضایی سرمایه گذاران خطر پذیر، باغبانانی هستند كه فرصت گرفتن “حمام آفتاب” را برای “نهال های كوچك” فراهم می كنند.
عرضه بسیاری از نوآوری ها به نام شركت های مادر ، شاید جلوی نمود تحول زیرپوستی مبتنی بر “نوآوری باز” را بگیرد، ولی قطعاً دنیای آینده هم توسط “شرکت‌های مادر چند رشته ای آمریكایی”، “غول های چند ملیتی” “چائبول های عظیم كره ای”، “زایباتسوهای ژاپنی” و … ساخته خواهد شد و هم زنجیره ای از SMEهای نوآور كه بر بال سرمایه گذاران خطرپذیر، سهام و دستاوردهایشان را به شركت های بزرگ می فروشند. اینچنین است كه هم درخت های بزرگ بیشتر قد می كشند و هم “زمانی برای حمام خورشید نهال ها” فراهم می شود. ما هم كه در مقام مشتری اندازه بنگاه خیلی برایمان مهم نیست و كاری نداریم این نوآوری ها “كلش واس اینهاست” یا “واس آنهاست”.


نویسنده: مهدی کنعانی
یک نظر درباره “اینها “كلش واس ماست”؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.