full screen background image
فناوری بین رشته ای تر  - فردانما - نگاه خبرگان - دکتر مهدی کنعانی

چرا این شیشه ها خود را تمیز نمی كنند؟

2219 بار دیده شده

(در آرزوی فناوری بین رشته ای تر و باز هم بین رشته ای تر)

با دیدن این فیلم لذت رویای یك سفر خانوادگی دلپذیر، دست یافتنی تر شده است. جایی كه راننده، بیشتر و بهتر در كنار خانواده است و فناوری های دیجیتالی خیلی كارها را می كند. این روی خوش سكه فناوری است؛ همه چیز بهتر و راحت تر است و البته تا زمانی كه شیشه ها تمیز باشند. با وزش مهی غلیظ، باریدن بارانی سنگین یا چسبیدن آلودگی روی شیشه، آن روی سكه این فناوری عمدتا دیجیتالی رخ می نمایاند و شاید حتی كنترل عادی ماشین هم دشوار شود.

چرا این شیشه ها خود را تمیز نمی كنند؟ - فناوری های بین رشته ای تر - فردانما - نگاه خبرگان - دکتر مهدی کنعانیاینجاست كه یاد فناوری نانو و شیشه های خود تمیز شونده می افتیم و از خودمان می پرسیم “چه می شد اگر طراحان این فناوری، بین رشته ای تر كار می كردند و باز هم بین رشته ای تر. در حالی كه هر چه در توضیحات مربوط به این ایده می خوانیم، از جنس فناوریهای دیجیتال و ICT است، “صفحه‌ای شش اینچی با قابلیت‌های فراوانی که می‌تواند با صدای راننده و حتی اشاره‌ی دست فعال شود.”، آداپتور تامین برق دستگاه، میكروفون، دوربین ضبط فیلم و … .

در یك كلام آینده از آن فناوری بین رشته ای است، بین رشته ای و باز هم بین رشته ای تر. ما آنقدر متوقع شده ایم كه دیگر یك یا دو ساخت از فناوری، اقناعمان نمی كند، این شیشه هر چقدر هم كه در دنیای الكترونیك محشر باشد و با ابزارهای ICT در ارتباط مداوم، هنوز “آنچه خوبان همه دارند” را  ندارد.


نویسنده: مهدی کنعانی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.