full screen background image

Archives post

اولین گازوئیل ساخته شده از گیاهان - فردانما - آینده صنعت و فناوری

اولین گازوئیل ساخته شده از گیاهان

گازوئیل ساخته شده از گیاهان توسط شریک پروژه آئودی، گلوبال بیوانرژیز در فرانسه تولید شد. چند...

بزرگترین نیروگاه خورشیدی که نفت استخراج می کند-فردانما-آینده صنعت نفت و انرژی ۲

بزرگترین نیروگاه خورشیدی که نفت استخراج می کند

این نیروگاه خورشیدی قرار نیست برق تولید کند، بلکه قرار است در استخراج نفت مورد استفاده قرار...