full screen background image

برچسب ها:, ,

انسداد رگ‌های خونی بدون صدمه زدن به دیواره های رگ - فردانما - آینده صنعت پزشکی

درمان انسداد رگ‌های خونی بدون صدمه زدن به دیواره های رگ

انسداد رگ‌های خونی قبل از آسپیراسیون، کیفیت آسپیراسیون را به‌شدت افزایش داده و در موارد...