full screen background image

برچسب ها:, , , , ,

کنترل اشیا از راه دور فقط با انگشتان خود - فردانما - آینده صنعت و فناوری

کنترل اشیا از راه دور فقط با انگشتان خود

با فناوری جدیدی که توسط گوگل در حال توسعه است در آینده توانایی کنترل اشیا از راه دور فقط با...

آشپزخانه‌ای متعلق به آینده با فناوری پیشرفته - فردانما - آشپزخانه هوشمند - خانه هوشمند

آشپزخانه‌ هوشمند با فناوری هایی متعلق به آینده

در این مطلب با ایده های آشپزخانه هوشمند آینده آشنا می شوید و مشاهده می کنید که یک میز...

هشدار رخداد زلزله قبل از وقوع آن - فردانما - آینده صنعت ایمنی و زلزله نگاری

هشدار وقوع زلزله قبل از وقوع آن

اگر هشدار وقوع زلزله قبل از وقوع آن اتفاق بیافتد، چه خواهید کرد؟ دانشمندان در دانشگاه...